UU : inst : Detta är smulraden
Uppsala universitet
Skip navigation

Text i marginalen
Länk i marginalen

Huvudrubrik h1

Rubrik h2

Rubrik h3

Rubrik h4, h5, h6

Vanlig text i ett vanligt p-element. Efter denna text kommer ett exempel på hur man kan höger- respektive vänsterställa text. Titta i koden för att se hur de olika stilarna används på denna sida.

floatleft
floatright


Text i ett p-element av klassen "ruta"

Text i ett blockquote-element

Text i ett p-element av klassen "vitruta"´

Vanlig paragraf med en länk.

Du kan länka ett helt parti text, exempelvis en ingress som leder till hela artikeln, rapporten eller vad det nu må vara. Testa effekten genom att föra muspekaren över denna text. Hur? Sätt class="block" på länken.
Definitionstitel
Här ett exempel på en definitionslista. Denna text definierar ordet definitionstitel ovan och kallas definitionsdata.

Ett formulär med en knapp med class="button" på:

 

Frågor, synpunkter, tips, förbättringsideér etc. välkomnas.
E-posta dem till Ake.Johansson [a] uadm.uu.se eller slå en signal på 018 - 471 19 56

 

boxhdr
  1. Denna div är av klassen "box"
  2. I den en numrerad lista <ol> av klassen "boxlist"