Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Bakgrund

Bakgrund

Projektet initierades 1996 av Telia Promotor AB i samarbete med Uppsala universitet. Genomförandet finansierades till lika delar av båda parter. I projekteringsgruppen ingick Lars Bohlin, Gunnar Eriksson, Lars Jonsson, Sven Kullander, Karin Martinsson och Ulla Myhrman från Uppsala universitet samt Håkan Södergren och Mikael Lundgren från Telia Promotor AB.

Syftet med Linné on line är att med utgångspunkt från Carl von Linné och hans insatser som forskare och lärare vid Uppsala universitet presentera glimtar av dagens vetande inom några forskningsområden. Vi vill också väcka intresse för den nu pågående verksamheten vid Uppsala universitet. Speciellt vänder vi oss till elever och lärare inom gymnasiet och grundskolans högstadium.

Samtliga texter har nu (2011) översatts till engelska. Frågelådan ger läsaren möjlighet att ställa frågor i anslutning till de presenterade texterna. Frågorna tas emot av redaktören, som endera själv svarar eller fördelar dem till olika experter och skickar inkomna svar till frågaren.

Texterna har författats av följande personer:
Linnés liv: Hans Odöö
Linné och läkemedlen: Håkan Tunón
Växterna och djuren: Mariette Manktelow
Fysikens kosmos: Johan Rathsman och Mats Thunman
Idéerna och historien: Carl Frängsmyr, Magdalena Hydman och Ragnar Insulander
Linné och ekologin: Ragnar Insulander
Matematik under Linnés tid: Staffan Rodhe
Linné som läkare: Bengt Meyerson

Linné och Celsius-termometern: Olof Beckman
Linné-termometern: Lars Jonsson

Redaktör:
Roland Moberg
roland.moberg@em.uu.se

För dokumentets olika delar finns följande kontaktpersoner:

Linnés liv:
Roland Moberg
Roland.Moberg@em.uu.se

Linné och läkemedlen:
Håkan Tunón
Hakan.Tunon@slu.se

Växterna och djuren:
Magnus Lidén och Mats Eriksson
Magnus.Liden@botan.uu.se
Mats.Eriksson@em.uu.se

Fysikens kosmos:
Johan Rathsman
Johan.Rathsman@thep.lu.se

Linné och ekologin:
Roland Moberg
roland.moberg@em.uu.se

Matematik under Linnés tid:
Staffan Rodhe
Staffan.Rodhe@math.uu.se

Linné som läkare:
Bengt Meyerson
Bengt.Meyerson@neuro.uu.se