Uppsala universitet
Skip links
På svenska

Linné on line arrow Mathematics in Linnaeus’ time arrow Reading tips and thanks

Reading tips and thanks

The following books and articles can be recommended for further reading about Swedish mathematics before and during the 18th century:

Dahlin, Ernst Mauritz: Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679, Uppsala 1875.

Eneström, Gustaf: Emanuel Swedenborg såsom matematiker, artikel i Bihang till Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, femtonde bandet, Avdelning I, Stockholm 1890.

Hildebrandsson, H. Hildebrand: Samuel Klingenstiernas levnad och verk  I. Levnadsteckning, Stockholm 1919.

Lindroth, Sten: A history of Uppsala University 1477–1977, Uppsala 1976.

Nordenmark, N.V.E.: Swedenborg som astronom, Arkiv för matematik, astronomi och fysik, Band 23a, N:o 13, Stockholm 1933.

Nordenmark, N.V.E.: Anders Celsius, Lychnosbiblioteket 1, Uppsala 1936.

Nordenmark, N.V.E.: Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm, Två Uppsala-astronomer, Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, Uppsala 1946.

Oseen, Carl Wilhelm: Samuel Klingenstiernas levnad och verk  II. Vetenskapliga arbeten. 1, Stockholm 1925.

Rodhe, Staffan: Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731 med de två delarna
I. Matematikens utveckling i Sverige fram till början av 1700-talet med speciell granskning av hur det oändligt stora och det oändligt lilla uppfattades
II. Samuel Klingenstierna – ett studium av hans liv och matematik fram till 1731
Uppsala Dissertations in Mathematics no 24:Uppsala 2002 (to be find digitally).

Many THANKS to the staff at Uppsala University Library, the Royal Library in Stockholm, and Institut Mittag-Leffler, who have been extremely helpful in retrieving and copying both printed works and manuscripts used in Mathematics in the Time of Linnaeus on Linnaeus on line.