Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Lästips och tack

Lästips och tack

Följande böcker och artiklar kan rekommenderas för vidare läsning om svensk matematik före och under 1700-talet:

Dahlin, Ernst Mauritz: Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679, Uppsala 1875.

Eneström, Gustaf: Emanuel Swedenborg såsom matematiker, artikel i Bihang till Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, femtonde bandet, Avdelning I, Stockholm 1890.

Hildebrandsson, H. Hildebrand: Samuel Klingenstiernas levnad och verk  I. Levnadsteckning, Stockholm 1919.

Lindroth, Sten: Uppsala universitet 1477–1977, Uppsala 1977.

Nordenmark, N.V.E.: Swedenborg som astronom, Arkiv för matematik, astronomi och fysik, Band 23a, N:o 13, Stockholm 1933.

Nordenmark, N.V.E.: Anders Celsius, Lychnosbiblioteket 1, Uppsala 1936.

Nordenmark, N.V.E.: Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm, Två Uppsala-astronomer, Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, Uppsala 1946.

Oseen, Carl Wilhelm: Samuel Klingenstiernas levnad och verk  II. Vetenskapliga arbeten. 1, Stockholm 1925.

Rodhe, Staffan: Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731 med de två delarna
I. Matematikens utveckling i Sverige fram till början av 1700-talet med speciell granskning av hur det oändligt stora och det oändligt lilla uppfattades
II. Samuel Klingenstierna – ett studium av hans liv och matematik fram till 1731
Uppsala Dissertations in Mathematics no 24:Uppsala 2002 (finns digitalt).

Ett stort TACK till all personal på Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket och Institut Mittag-Leffler som har varit oerhört hjälpsamma med att hämta fram, bidra med råd och kopiera både tryckta skrifter och manuskript som återfinns i Matematik under Linnés tid på Linné on line