Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrow Död och saknad arrow Ett försök till en Opera Omnia

Ett försök till en Opera Omnia

I Klingenstiernas efterlämnade manuskript behandlas enbart matematiska problem, vissa med tillämpningar inom fysikaliska ämnen. De omfattar flera tusen blad, till den alldeles övervägande delen författade på latin. Dessa katalogiserades av hans lärjunge Fredric Mallet, som planerade att publicera dem i en Opera Omnia, dvs som ett Klingenstiernas samlade verk. På grund av krig mot Ryssland blev det inga pengar till tryckning. I Mallets katalog, enligt en plan från 1788, är de uppdelade i tio huvudgrupper, däribland geometri, algebra, integralräkning, differentialekvationer, statistik, mekanik och optik. Dessa är sin tur uppdelade i undergrupper (totalt 292), som var och en innehåller en eller ibland flera matematiska eller fysikaliska satser. De allra flesta av Klingenstiernas kvarlämnade manuskript finns idag i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsamling.