Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrow Död och saknad arrow Strömers åminnelsetal

Strömers åminnelsetal

Varje ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien skulle efter sin död få ett åminnelsetal uppläst vid ett av akademiens möten. Vanligtvis var det, som i Klingenstiernas fall, en nära vän som läste upp talet. Talet gavs sedan ut i tryckt form av akademien. För att underlätta skrivandet av talen fick varje medlem som uppgift att skriva ner sin självbiografi. Vi känner inte till om Klingenstierna hade skrivit en sådan.

Strömers åminnelsetal