Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrow Död och saknad

Död och saknad

På grund av sin svaga hälsa fick Klingenstierna lov att avsluta sin tjänst vid hovet 1764. Trots att han var sängliggande långa tider under detta år lämnade han inte matematiken, speciellt inte geometrien. Det finns många manuskript bevarade i vilka han visar försök att restaurera satser som antogs ha funnits i en av Euklides saknade men omtalade böcker, Porism. En ”slutgiltig” rekonstruktion av boken gjordes 1860 av Michel Chasles.

Klingenstierna dör den 26 oktober 1765.

Strömer skriver:

”Då han om aftonen skulle sätta sig til bords med sina älskade döttrar, ropar han til, nämner sin Frälsares JESU namn, och faller ned i sin äldre dotters famn, som språng at hjälpa honom, och då var detta dyrbara och sällsynta lifvet redan ändadt.”