Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrow Studenter arrow Tal om matematikens nytta

Tal om matematikens nytta

Tal om de mathematiska vetenskapernas nytta i Krigskonsten och alla dess särskilda grenar

I talet prisas Klingenstierna som den förste och störste mästaren ”äldre äro icke de mathematiska vetenskaperna hos oss”.

Jämförelsen mellan matematikers arbeten och Linnés och hans lärjungars arbeten framgår ur följande citat:

”Om en Geometre skulle invitera en myckenhet åskådare, at se en Mathematisk calcul, som har kostat honom en längre tid arbete, skulle så mycket mindre någon infinna sig, som de nästan samfält derom torde öfverenskomma, at denne bjudaren icke vore rätt slug. Men den som ville invitera samma myckenhet at se en ros ifrån Asien, et insect ifrån Cap, och något litet djur ifrån America, skulle med nöje få se, huru de skulle trängas och beundra den, som kan upvisa sådane rariteter.”