Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrow Professor i matematik arrow [...] efterlängtad

[...] efterlängtad

Mårten Strömer säger:

”Ändteligen fick Upsala den fägnaden, at återfå sin efterlängtade Klingenstjerna. Ryktet var långt för Honom hemma, om den heder och det anseende han var uti ibland de största Mathematici, som då voro til. … Jag påminner mig den förändringen, icke utan rörelse, när jag tänker på, huru det Auditorium, som förut besöktes af två, tre eller fyra, nu blef upfyldt af åhörare.”