Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrow Professor i matematik

Professor i matematik

Klingenstierna var mycket efterlängtad vid återkomsten. Den 15 oktober 1730 håller han sitt introduktionstal på universitetet. Under våren 1731 var han preses för sex avhandlingar. En av dessa skrevs av Mårten Strömer, De Arte Conjectandi, som behandlar sannolikhetsteorin som finns i Jacob Bernoullis skrift med samma namn.

I föreläsningskatalogerna kan vi följa vad som hade planerats för Klingenstiernas undervisning under varje år. Det är anmärkningsvärt att infinitesimalkalkylen endast är planerad inom undervisningen under de år (1729 och 1730) då Klingenstierna inte var på plats i Uppsala.

Ur Uppsala universitets Föreläsningskataloger, som omtalar vilka föreläsningar som planeras under det kommande läsåret, kan vi finna Klingenstiernas planerade undervisning då han var matematikprofessor 1729–1750. Undervisningen var uppdelad på publika föreläsningar, dvs öppna, och privat undervisning (vanligen i hemmet). Den privata undervisningen gav vanligen en god extra inkomst.

  Publikt: Privat:  
1729 Inte bestämt Infinitesimalkalkyl Genomförs inte
1730 Inte bestämt Infinitesimalkalkyl Genomförs inte
1730 Klingenstierna i Uppsala
1731 Euklides Elementa Naturfilosofi (egentligen experimentalfysik)  
1732 Plan trigonometri och konstruktion av sinus och logaritmtabeller Inte bestämt  
1733 Grunderna om kägelsnitt Inte bestämt  
1734 Grunderna om kägelsnitt Inte bestämt  
1735 Fortsatt studium av algebra och geometri Inte bestämt  
1736 Tillämpningar av algebran och geometrin till mekaniken Inte bestämt  
1737 Utvalda exempel ur tillämpningar av algebran och geometrin Inte bestämt  
1738 Om kägelsnitt och Euklides Elementa Elementär analys av såväl geometri som algebra  
1741 Återstod i Euklides Elementa, valda delar av Arkimedes satser, egenskaper för kägelsnitten Experimentalfysik  
1742 Klingenstierna var universitetets rektor under ett halvt år
1742 Geometriska orter (kurvor med en viss egenskap), såväl syntetiskt som analytiskt Inte bestämt  
1743 Fortsättning om geometriska orter, kägelsnitt Elementär algebra, mekanik och optik med experiment  
1744 Euklides Elementa Algebra, Allmän fysik och plan trigonometri  
1745 Förklaringen av Euklides fortsätter, plan trigonometri och om geometriska orter Algebra, fysik  
1746 Euklides Elementa, Analys av geometrin på både gammalt och algebraiskt vis. Statik och mekanik tillsammans med teorin om geometriska orter  
1747 Plan trigonometri, elementär optik, katoptrik och dioptrik Algebra, fysik och geometri  
1748 Elementär algebra som är givet i Inledning till Algebran av Palmquist Euklidisk geometri och teorin om oändliga serier  
1749 Fortsatt förklaring av Palmquists Algebra Inte bestämt  
1750 Mekanik Fortsättning på allmänna fysiken, optik  

Som vi observerar har Klingenstierna stor förkärlek i fysikaliska tillämpningar. Det är inte förvånande att han 1750 blir den förste professorn i experimentalfysik.