Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna”

”wår ärliga Klingenstierna”

Samuel Klingenstierna (1698–1765) var den mest lysande av de svenska matematikerna under 1700-talet. Han var professor i geometri i Uppsala 1728–1750. Då en professur i experimentalfysik inrättades 1750, blev Klingenstierna dess förste innehavare. Några dagar efter sin död beskrevs han kortfattat av vännen och professorskollegan Carl von Linné.

Porträtt av Carl von Linné
Carl von Linné (1707–1778)

”Så är wår ärliga Klingenstierna död; han war en beskedlig och jämn karl; nulli gravis [ingen till förtret]. Hade han arbetat eftter sin capacitet, så hade han kunnat blifwit 1000 gånger större. Han hade et makalöst stadigt hufwud.”

Porträtt av Samuel Klingenstierna
Samuel Klingenstierna (1698–1765)

Många av Klingenstiernas studenter blev senare också professorer i Uppsala. En av dem, Mårten Strömer (1707 –1770), höll åminnelsetalet över Klingenstierna. Mycket av det vi känner till om Klingenstiernas livshistoria är hämtat ur detta tal.

Strömers åminnestal över Klingenstierna

Läs mer om