Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik i Uppsala arrow Anders Gabriel Duhre – inspiratören arrow Några sidor ur Duhres Geometria

Några sidor ur Duhres Geometria

Duhres geometribok är 1700-talets mest avancerade lärobok i matematik på svenska. De sidor vi visar är ett försök av Duhre att finna en talserie med vilken man kan beräkna talet π. Förberedelse sid 107 – 109 brukar kallas transmutationssatsen, en metod att finna areor av områden, uppfunnen av Leibniz innan differential- och integralmetoder hade hittats. I Föreställning XXXI använder Duhre denna sats på en kvartscirkel, för att finna serien

Talserien 8/3+8/35+8/99+8/195+...

vars summa är lika med en cirkels omkrets dividerat med diametern, dvs. π. Tyvärr konvergerar denna serie mycket långsamt. Det behövs många tusen termer för att ens komma i närheten av 3,14.

Fråga: Vilken är nästa term i serien?

Svar:

 

Försättsblad till Duhres Geometria
Den visade texten är i det närmaste en översättning från tredje delen av Jacques Ozanams Cours de Mathematique (1697).