Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik i Uppsala arrow Anders Gabriel Duhre – inspiratören arrow Duhres läroböcker i matematik

Duhres läroböcker i matematik

Duhres algebrabok

Algebraboken är sammanställd av Duhres föreläsningar vid Bergskontoret. Georg Brandt (senare en av 1700-talets stora kemister) fick stå som författare troligen därför att han bekostade tryckningen. Geometriboken innehåller föreläsningar från Fortifikationskontoret. Båda böckerna kan sägas vara samlade översättningar av viktiga utländska matematikböcker.

Så avancerade matematikböcker hade aldrig tidigare skrivits på svenska. Det följer den princip som Duhre presenterar i förordet till sin geometribok:

”at en ung Swensk dräng, som allenast kan tala och skrifwa sitt modersmål, dessa wetskaper til hela Rijkets märckeliga tienst skulle kunna grundeligen lära efter de nyare Mathematicorum brukeliga method”

Försättsbladet till Duhres geometribok

Geometriboken är inte någon Euklides Elementa. Den är uppbyggd efter infinitesimala teorier presenterade av bl.a. Sturm, Ozanam och Wallis. Varken Newtons eller Leibniz infinitesimalkalkyl finns med. Troligen är de tänkta för en andra del av geometriboken, som tyvärr aldrig blev tryckt.

Läs mer om