Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik i Uppsala arrow Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg

Porträtt av Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (1688–1772) är kanske mest känd som naturfilosof och för sin tolkning av den kristna religionen. Vid unga år visade han emellertid stort intresse för den nya matematiken. Under en lärdomsresa i England, Frankrike och Holland 1710–1715 mötte han många vetenskapsmän och matematiker, som Halley, Varignon, de la Hire etc. I september 1713 köpte han den första riktiga läroboken om differential- och integralkalkyl, Analyse Démontrée av fransmannen Charles Reyneau. Den ligger till grund för de tidigaste anteckningarna om infinitesimalkalkylen som finns bevarade i Sverige idag.

Del 2 av Analyse Demontrée
Swedenborgs exemplar av Reyneaus Analyse Démontrée. Boken finns i Kungliga Vetenskapsakademiens Swedenborgssamling.


Swedenborg (han hette Swedberg då, adlades 1719) gav 1716–1718 ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Daedalus Hyperboreus.

Den första vetenskapliga tidskrift, Daedalus Hyperboreus

I förordet till första numret skriver han:

”Thet som nu i dagsliuset framgifs är en frucht och såsom en förstling af then brefwexling som någre Lärde Män och the Mathematiska wettenskapers älskare i Upsala haft med wår Swenska Archimede herr Assessor Christopher Polhammar.”

”Lärde Män” syftade på Collegium Curiosorum.