Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik i Uppsala arrow Två professorer vid seklets början arrow Collegium Curiosorum

Collegium Curiosorum

Collegium Curiosorum grundades i Gustavianum under peståret 1710 då universitet var stängt. Initiativtagare var universitetsbibliotekarien Eric Benzelius d.y. Förutom Harald Vallerius, deltog hans söner Johann och Göran samt professorerna Johan Upmark, Per Elvius, Olof Rudbeck d.y. och Lars Roberg. Man hade brevkontakt med Christopher Polhammar (efter adlandet 1716, Polhem) och Emanuel Swedberg (efter adlandet 1719, Swedenborg). Sammanträdena upphörde 1711, men sällskapet fick sina efterföljare i Bokwettsgillet 1719, Kungliga vetenskapssocieteten 1728 och Vetenskapsakademien 1739.