Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Det oändligt lilla arrow Leibniz differentialkalkyl

Leibniz differentialkalkyl

Leibniz betraktade kurvorna som de var. Differentialerna dx eller dy är oändligt små ändringar av värdena på variablerna x och y.

Likheter som kunde förbrylla är x + dx = x och y + dy = y. Likhetstecknet får tydligen en ny betydelse tillsammans med differentialer.

Guillaume de l’Hospitals Analyse des Infiniment Petits  (tryckt 1696) är den första läroboken om differentialkalkyl. I bokens första bild är Ap = x, PM = pR = y, Pp = MR = dx och mR = dy. Kritiken var stor. Kan man verkligen se något som är oändligt litet?

Försättsblad till Analyse des Infiniment PetitsFigur som beskriver Pp = MR = dx och mR = dy