Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik då och nu arrow Leonhard Euler arrow Talteorin

Talteorin

Pythagoras, Diofantos och Fermat är föregångare till Euler när det gäller talteori. Många av deras gemensamma problem handlade om primtal. En sats av Fermat som Euler bevisade är: Ett primtal på formen 4n + 1 (n är ett positivt heltal) kan alltid uttryckas som en summa av två kvadrater, men bara på ett enda sätt.

Exempelvis gäller för primtalet 29 och talet n = 7 att 4·7 + 1 = 29 = 22 + 52.