Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik då och nu arrow Newton

Newton

Isaac Newton
Isaac Newton (1642–1727)

Isaac Newton (1642–1727), fysiker, matematiker, alkemist (försökte ”göra” guld), född i Woolsthorpe, England. Professor i matematik i Cambridge, senare chef för Myntverket (”Master of the Mint”) i London, en tjänst han innehade fram till slutet av sitt liv. Hans infinitesimalkalkyl kallas fluxionsteorin. Den framställdes under peståren 1665–1666, då universitetet var stängt, men teorin kom inte i tryck förrän 1704 som ett tillägg till en bok om optik. Hans mest kända verk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (”Naturfilosofins matematiska principer”), vanligen kallad Principia, utkom 1687. Den handlar om kroppars rörelser och hur vårt universum är uppbyggt.

Principia
Principia 1687

Läs mer om