Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik då och nu arrow Euklides arrow Euklides Elementa

Euklides Elementa

Det finns ingen matematisk bok som har haft och fortfarande har så stor betydelse som Euklides Elementa.

Gestrinius In Geometriam Euclidis Gestrinius var professor i matematik i Uppsala 1621 – 1648. Tryckår 1637
Gestrinius In Geometriam Euclidis innehåller de sex första böckerna i Elementa. Det är den första Elementa som tryckts i Sverige, men den är skriven på latin. Kan du läsa ut tryckåret?

Elementa är mycket logiskt uppbyggd med definitioner, axiom, satser och bevis.

Definitioner, axiom: Grundstenarna i en teori är definitioner och axiom. Man inför nya begrepp i teorin med definitionerna. De tre första i Elementa är definitioner för punkt, linje och plan. Axiom ger egenskaper till begreppen som inte kan bevisas, men eftersom vi betraktar dem som sanna så bygger de upp teorin. Ett av axiomen i första boken säger att ”Det är möjligt att dra en rät linje mellan vilka två punkter som helst”. Ett annat säger att ”Det hela är större än delen”. Självklarheter? Ett axiom skall vara självklart.

Satser och bevis: Genom att bevisa samband och nya egenskaper för begreppen utvecklas teorin. Exempelvis bevisas Pythagoras sats i sats 47 i bok 1.

Läs mer om