Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Att upptäcka nya arter arrow Nya arter i Somalias flora

Nya arter i Somalias flora


I Somalia finns den utrotningshotade palmen Livistonia carinensis.
  Somalia ligger i nordöstra Afrika. Det är ett land vars växter länge har varit okända för vetenskapen. Idag arbetar forskare vid Uppsala universitet med att skriva den första riktiga floran över Somalia. De räknar med att det finns drygt 3000 växtarter i landet. Ungefär 400 av dem kommer att beskrivas som helt nya!

Linné skickade ut lärjungar till världens alla hörn, men ingen av dem reste till Somalia. Det skulle dröja hundra år efter Linnés död innan den första växten samlades därifrån och ända in på 1900-talet innan någon försökte göra en lista över växterna i landet.

Somalia är ett torrt land med mycket halvöken. Trots det finns där en rik flora med många intressanta växter. De mest kända är rökelseträden, vars kåda har använts i tusentals år som rökelse. De forskare som skriver floran har kunnat klarlägga vilka trädarter som ger rökelse och i vilka delar av landet de finns.

Hittills har det mest varit utländska forskare som utforskat Somalias växtvärld. Nu utbildas flera somalier till botanister, bland annat med hjälp från Sverige. Under flera år har det varit svårt att arbeta och resa i Somalia på grund av det svåra inbördeskriget. Trots detta har det botaniska arbetet kunnat fortsätta.