Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Att upptäcka nya arter arrow Linnés lärjungar utforskade världen

Linnés lärjungar utforskade världen

Linné var mycket populär bland Uppsalas studenter och inspirerade många till att följa i hans bana. Ännu fanns mycket kvar att utforska i Sverige, men det anordnades också expeditioner till andra delar av världen. Nya upptäckter väntade för den som vågade resa.

Flera av Linnés lärjungar blev utsända av honom till olika länder och kontinenter. Från Sverige gick till exempel Ostindiska kompaniets skepp till Kina via Sydafrika. Linné var mycket engagerad i studenternas resor och kallade dem sina apostlar. Han väntade otåligt på att de skulle skicka hem växter och djur till honom. De flesta lärjungarna fick ett växtsläkte uppkallat efter sig och blev på så sätt odödliga inom vetenskapen.

Lärjungarnas resor gav viktiga bidrag till kännedomen om världens biologi och geografi. Alla överlevde dock inte strapatserna. I de tropiska länderna härjade malaria och andra sjukdomar. Sju av Linnés apostlar kom aldrig tillbaka.

Lästips:
”Linnélärjungar i främmande länder” av Sten Selander 1960. Bonniers.
”Resenärer i Floras rike” av Göran Schildt 1960. Biblioteksförlaget.