Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Att upptäcka nya arter

Att upptäcka nya arter


Regnskog i Usambarabergen i Tanzania.
Foto: Svein T. Båtvik
  På 1700-talet reste Linnés lärjungar ut för att undersöka världen. De samlade växter och djur i avlägsna trakter. Det var en tid då många nya arter beskrevs, inte minst av Linné själv. Totalt kände vetenskapen då till 20 000 arter. Idag känner vi till ungefär 1 413 000 arter av alla slags organismer.

Finns det då något kvar att upptäcka? Faktum är att dagens forskare hela tiden beskriver nya arter.

De flesta nya arter påträffas i tropikerna. Många är redan kända för lokalbefolkningarna, men är inte vetenskapligt beskrivna och saknar vetenskapliga namn.

I Sverige kan man också upptäcka nya arter, men då i mindre utforskade grupper, till exempel svampar.

Om du vill veta mer om ett land där 400 växtarter är nya för vetenskapen så klicka här.