Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Okänt för Linné arrow Lavarnas hemlighet var dold för Linné

Lavarnas hemlighet var dold för Linné


Grynig praktlav, Xanthoria sorediata, en lav som växer på sten i svenska fjällen.
Foto: Ulf Swenson
  Linné förde alla lavar till ett och samma släkte, Lichen, och beskrev drygt 100 olika arter. Han var egentligen inte speciellt intresserad av lavar. Det blev istället en av hans sista lärjungar, Erik Acharius, som skulle komma att kallas lavforskningens fader. Acharius gjorde det första detaljerade systemet för lavar. Hans arbete lade grunden till den moderna lavforskningen.

Varken Linné eller Acharius anade att lavar egentligen består av två mycket olika organismer, en svamp och en alg. Det skulle dröja ända till slutet av 1800-talet innan den upptäckten gjordes. Sedan dess har man kunnat studera hur svampen och algen fungerar ihop. Undan för undan har det också beskrivits fler och fler arter. Idag räknar man med att det finns över 15 000 arter fördelade på många olika släkten.

Det finns ungefär 2000 arter av lavar i Sverige. En del är mer kända än andra. Fönsterlaven pryder vi våra ljusstakar med i advent och skägglaven hänger på träden i skogar där luften är ren. Lavar kan växa på alla möjliga underlag. Oftast växer de på sten, bark eller direkt på marken. Det finns fortfarande mycket att utforska hos de svenska lavarna. Vid Uppsala universitet har man forskat på lavar sedan Linnés dagar. Just nu pågår arbetet med att skriva en nordisk lavflora.