Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Linné och djuren

Linné och djuren


Tvättbjörnen Sjupp, en present till Linné från kronprins Adolf Fredrik.
  Linné fascinerades av hur alla arter var beroende av varandra i naturens samspel. Särskilt gällde det djuren och deras beteenden. ”Utan djuren skulle jorden vara som utdöd, men nu jaga hundarna haren, stynget oxen, falken dufvan, doppingen fiskarna, storken ormarna, örnarna hönsen, och allt är i snabb rörelse.”

I den botaniska trädgården hade Linné inte bara växter utan också olika djur. En del var exotiska, som apor och tvättbjörnar, men han hade också flera tämjda svenska fåglar. Förutom de levande djuren, hade han en stor samling av uppstoppade och spritinlagda djur för forskning och undervisning.

I Systema Naturae gjorde Linné indelningar av djur-, växt- och stenrikena. För djurriket följde han i stort det system som den engelske naturvetaren John Ray hade gjort 1693, men införde också själv några viktiga nyheter. För systematiseringen av fiskar och en del andra djur fick Linné hjälp av sin vän Peter Artedi, medan han själv arbetade med bland annat däggdjur, fåglar och insekter.

Däggdjurens systematik innehöll många betydelsefulla förändringar. Linné baserade den på djurens tänder istället för på fötterna som tidigare. Han erkände också ungarnas däggande som typiskt för gruppen. Detta ledde till att han som förste vetenskapsman lät föra både valar och fladdermöss till däggdjuren. Tidigare hade de räknats till fiskarna respektive fåglarna.