Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Linné och växterna arrow Blommor och bin

Blommor och bin


Vinden blåser pollen från hanplanta till honplanta hos skogsbingel. Bild ur Linnés bok Blomstrens biläger, 1750.
  Olika växtarter har olika metoder att få sitt pollen överfört från blomma till blomma. Blommornas form, färg och storlek skvallrar om på vilket sätt de pollineras. Blommor med färggranna kronblad eller stark doft pollineras oftast av djur. De kan till exempel locka till sig bin, fjärilar, skalbaggar, fåglar eller fladdermöss. Små, oansenliga blommor sprider sitt pollen med vinden eller är självpollinerande.

För att locka till sig insekter eller andra djur erbjuder blommorna oftast en belöning i form av nektar eller pollen.

Det finns ofta ett ömsesidigt beroende mellan växt och pollinatör. Vissa växtarter kan vara helt beroende av en eller några få insektsarter för sin pollination t.ex. Madagaskars stjärna. Likaså kan en viss insektsart vara helt beroende av en särskild växtart för sin överlevnad.

I det här samspelet dyker det också upp växter som är ”ohederliga” och vägrar att betala för sig. Många orkidéer är lurendrejare t.ex. flugblomster.