Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Linné och växterna arrow Ståndare och pistiller

Ståndare och pistiller


Våradonis, Adonis vernalis, har många pistiller som omges av en krans av ståndare.
Foto: Börge Pettersson
  Ståndare och pistiller är de hanliga respektive honliga organen hos blommande växter. De är nödvändiga för växternas sexuella förökning. Linné liknade dem vid män och kvinnor på bröllopsnatten. Blommans gröna foderblad kallade han för brudsängen och de färggranna kronbladen för sängtäcket.

I en ring innanför kronbladen sitter de hanliga organen, ståndarna. De kan vara olika många i olika sorters blommor och består av en sträng (skaftet) och en knapp. Knappen innehåller pollenkorn och öppnar sig när dessa är mogna. Pollenkornen kan spridas från en blomma till en annan till exempel med hjälp av vinden eller insekter.

Mitt i blomman finns det honliga organet. Det kan bestå av en eller flera pistiller. Längst upp på pistillen sitter det klibbiga märket där pollenkornen ska fastna. Under märket finns ofta ett smalt skaft som kallas stift. Längst ner på pistillen sitter en förtjockning som är fruktämnet med fröämnen inuti. Efter befruktningen växer fruktämnet till och bildar den färdiga frukten med frön.

Linné var mycket noga med att framhålla hur viktigt det var att studera blommornas sexualliv. Idag har det blivit ett eget forskningsämne som kallas reproduktionsbiologi.