Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Ordning i naturen arrow Systematik – ordning genom släktskap

Systematik – ordning genom släktskap


Röd näckros, en färgform av vit näckros.
 

Linné brukar ibland kallas systematikens fader. Inom ämnet biologisk systematik söker man efter ordningen i naturen. En indelning av växter och djur som visar deras släktskap kallas för ett naturligt system. Det finns också artificiella (konstlade) system, som när man till exempel grupperar växtarter efter deras blomfärg. I ett sådant blomfärgssystem skulle till exempel närbesläktade tulpaner hamna i flera skilda grupper och röd näckros skulle inte hamna i samma grupp som vit näckros, trots att de bara är färgformer av samma art.

Linnés sexualsystem, som grundade sig på ståndarnas antal och placering, var också artificiellt. Arter som var nära släkt kunde hamna i olika klasser om de hade olika antal ståndare.

Att vara släkt är att ha samma ursprung. För att utforska arters gemensamma ursprung måste vi veta något om deras historia och den process som kallas evolution. De fossil man har hittat säger oss något om detta, men långt ifrån allt eftersom de inte är tillräckligt många. För att ta reda på hur arter är släkt med varandra måste vi studera de arter som lever nu och göra antaganden om hur evolutionen gått till.

Det finns två sätt att se på arter när man ska söka efter deras släktskap. Det som har varit vanligast är att anta att de arter som liknar varandra mest också är mest släkt. För att få ett mått på hur lika varandra arterna är måste man jämföra så många av deras egenskaper som möjligt. På senare tid har en annan metod tagit över. Den kallas kladistik. Man ser då bara på den del av likheterna mellan olika arter som antas spegla evolutionen. Den här metoden kan ibland visa att arter som ytligt sett är ganska lika i själva verket inte är närmast släkt med varandra. Ett exempel finner vi hos krokodiler och ödlor som har många gemensamma yttre drag. Men kladistiken visar att krokodiler är närmare släkt med fåglar än med ödlor.

När man jämför arter undersöker man oftast de egenskaper som kan ses med blotta ögat eller i mikroskop. På senare år har man dessutom börjat jämföra arters DNA och får på så vis fram mer information som kan visa på nya släktskapsband.