Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Ordning i naturen arrow Hur man beskriver en ny art

Hur man beskriver en ny art


Sköldpaddsskal ur Linnés samlingar i London
Foto: Hans Odöö.
  Hela tiden upptäcks nya arter. De måste beskrivas och ges vetenskapliga namn. Namnen används sedan i många olika sammanhang av människor som arbetar med växter och djur. Därför är det viktigt att veta exakt vilken art i naturen som varje speciellt namn syftar på.

Den nya artens namn och beskrivning måste publiceras i en vetenskaplig tidskrift. För att visa exakt vilken växt eller djur det är fråga om hänvisar man till ett utvalt insamlat exemplar av arten, ett typexemplar. Även om man alltid försöker beskriva en arts utseende med ord så är det viktigt att andra kan se själva växten eller djuret i verkligheten. Typexemplaret ska sparas i en vetenskaplig samling till exempel på ett museum.

Förr i tiden fanns inte någon regel om att välja ut typexemplar. Linné beskrev tusentals arter utan att tala om vilken särskild individ han hade tittat på. För att säkert veta vad han menade får man göra ett detektivarbete och försöka lista ut vad han hade studerat. Oftast finner man svaret i de samlingar av växter och djur som var Linnés egna eller som han arbetat med. De flesta sådana samlingar finns idag i London, men också i Naturhistoriska riksmuséets herbarium och Zoologiska muséet vid Uppsala universitet.

Läs mer om