Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren arrow Ordning i naturen

Ordning i naturen


Linnés vapensköld speglar hans intresse för naturens ordning. Skölden är indelad i tre fält; svart för stenriket, rött för djurriket och grönt för växtriket.
Foto: Riddarhuset, K-H Stiernspetz
 

”Gud skapade – Linné ordnade”

”Deus Creavit, Linnaeus Disposuit”. Så står det i D. H. Stövers biografi över Linné från 1792. Och visst kan man sammanfatta Linnés livsgärning på detta sätt. För Linné var det kanske inte så främmande. Han hade förunnats att upptäcka ordningen i Guds skapelse.

Linné hade ett särpräglat sinne för att samla in information och sedan systematisera och klassificera den. Dessutom var han duktig på att marknadsföra sina idéer samt att entusiasmera sin omgivning. Dessa talanger gjorde det möjligt för honom att genomföra många av de tankegångar som dök upp i hans huvud.

Läs mer om