Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Den döde Linné arrow Litteratur om Linné

Litteratur om Linné

Blunt, W. 1977. Carl von Linné. Stockholm.

Borg, I. 1979. I Naturens Riken. Del 1 och 2. Avesta.

Broberg, G. 1978. Carl von Linné – Om jämvikten i naturen. Stockholm.

Broberg, G. 1978. ”Brunögd lätt, hastig, giorde allting prompt”. Stockholm.

Brunk, W. m.fl. 1978. Gud skapade, Linné ordnade. Riksutställningar, Stockholm.

Fries, Th. M. 1903. Linné. Del 1 och 2. Stockholm.

Frängsmyr, T. red. 1994. Linnaeus. The man and his work. Canton, USA.

Gullander, B. 1969. Linné i Lappland. Stockholm.

Gullander, B. 1970. Linné på Öland. Stockholm.

Gullander, B. 1971. Linné på Gotland. Stockholm.

Gullander, B. 1980. Linné i Dalarna. Stockholm.

Hagberg, K. 1939. Carl Linnæus. Stockholm.

Hagberg, K. 1963. Linneansk linje. Lund.

Malmeström, E. 1960. Linnaei väg till vetenskaplig klarhet. Malmö.

Malmeström, E. 1964. Carl von Linné. Stockholm.

Svenska Linnésällskapets Årskrift (SLÅ) 1918 och framåt. Uppsala.

Wallerström, I. 1974. Carl von Linné. Uddevalla.

Wiséhn, I. 1991. Carl von Linné – Blomsterkonungen i Norden. Älmhult.

Västgöta-Bengtsson, S. 1979. Med Västgöta-Bengtsson i Linnés fotspår genom Västergötland. Skövde.