Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Professor Linné arrow Linné som lärare arrow Så sade Linné!

Så sade Linné!

Mannen blir uphitsad och rörd af stark begärelse och åtrå efter coitus; ty han brinner af längtan efter qwinnans omfamnande...

Hon stackare lägger sig som ett godt barn under, lagar så, at ej lintyget skrider neder om vulva, hon söker sin älskares skjönheter och uppmuntrar honom til tapperhet uti förewarande bataille. Det lärer ej wara swårt at tro, at ingen flit å hans sida sparas. De passa så at bägge deras kött komma emot hwarandra; hans knif skjär wackert up hennes stek, han borrar med stadiga nafware up hålet, och emedan det ej skjer utan stort arbete, får han många gånger skaka rumpan innan det går igenom...

Och då detta är gjordt drages testiculn (penisen) ut igen, ty så snart semen är utsläpt känna mannfolken olust och ombytelse i kroppen samt matt- och trötthet, at så glad han war för coitus, så glad är han nu at han slipper.

ur Om sättet att tillhopagå, en students anteckningar från Linnés sexualföreläsningar från avsnittet Om bägge könens umgängelse och dess delars ihopasättande