Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Medicine doktor Linné arrow Linné – läkare i Stockholm arrow Så sade Linné

Så sade Linné

Från morgonen kl.7 intill aftonen kl.8 får jag knappt så mycken tid, att jag kan äta en kort middag. Detta giver mig väl en styver i pungen, men förtar så alldeles min tid, att jag ej en timme vila kan finna för mig eller mina trognaste vänner: Jag har haft allt för mycket att göra på ett par månader, mest var dag 40 till 60 patienter.

ur ett Linnébrev till Carl Fredrik Mennander