Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Medicine doktor Linné arrow Linné får många vänner… och blir såld för en bok!

Linné får många vänner… och blir såld för en bok!


Det gamla universitet i Leiden. Bakom murarna finns även den botaniska trädgården från 1590-talet.
Foto: H. Odöö.
  Under de tre år som Linné bodde i Holland vistades han främst i Amsterdam, Leiden och på herrgården Hartecamp (ett par mil norr om Leiden) och han lärde känna många vetenskapsmän. Linné hade ett trevligt sätt och fick lätt nya vänner, vilket inte minst var betydelsefullt ekonomiskt. Linné var fattig, men hans vänner ställde på olika sätt upp så att han fick välbetalda vetenskapliga uppdrag.

Johannes Burman var botanist, professor och ansvarig för botaniska trädgården i Amsterdam. Linné anställdes av Burman för att färdigställa en flora över Ceylons växter.

Herman Boerhaave var vid den här tiden medicinprofessor och en av Europas mest berömda läkare. Linné blir hans vän och får lära sig mycket av den gamle professorn. Dessutom hjälper Boerhaave Linné att lära känna andra viktiga personer i såväl Holland som utomlands.

Läkarna Johan Gronovius d.y. och Isaac Lawson betalar tryckningen av Linnés Systema Naturæ (första upplagan, 1735), en bok som i ett slag gör Linné berömd i den lärda världen.

Adriaan van Royen ansvarade för Leidens berömda botaniska trädgård och ville med tiden ordna växterna där efter sexualsystemet som han läst om i Linnés Systema Naturæ. Idag hedras Linné med en byst i trädgården i anslutning till den systematiska avdelningen.

 
Den botaniska trädgården i Leiden grundades av Clusius (bysten) på 1590-talet men växterna delades in efter Linnés sexualsystem under dennes hollandstid.
Foto: H. Odöö.

När Linné arbetade åt professor Burman besökte de bägge George Clifford på hans herrgård Hartecamp. Linné blev imponerad av den stora botaniska och zoologiska anläggning som fanns där. Clifford behövde en duktig person som kunde ansvara för alla de exotiska djuren, växterna och hans herbarium. Dessutom var Clifford hypokondriker och ville alltid vara nära en läkare. Alla inser ju hur lämpad Linné skulle vara för uppdraget. Men Burman ville ha kvar Linné. Då visar Clifford honom en fantastisk bok. Burman har inte boken och Clifford säger att han kan få den om Clifford får Linné. Burman accepterar och man kan säga att Linné blev såld för en bok! Clifford kommer nu att bli Linnés store välgörare, alltid beredd att hjälpa Linné.

När Linnés gode vän och medarbetare, Peter Artedi, drunknar i en kanal i Amsterdam blir det Clifford som betalar Artedis skuld till sin hyresvärd. Hyresvärden hade hotat med att sälja Artedis ägodelar på auktion. Men nu får, tack vare Clifford, Linné Artedis saker och kan uppfylla sitt löfte – att trycka Artedis opublicerade manuskript om fiskarna.

Läs mer om