Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Medicine doktor Linné

Medicine doktor Linné


Linné rökte pipa för att lindra sin kroniska tandvärk. Konstnär: Jean-Eric Rehn, 1747 eller 1750. Tavelsamlingen på Linnés Hammarby.
  När Linné skulle doktorera valde han den lilla universitetsstaden Harderwijk i Holland. Ett gott val… en vecka efter ankomsten dit var Linné doktor! I synnerhet fattiga studenter valde att förbereda sig hemma i Sverige för att sedan åka till Holland och doktorera.

Linné blev kvar drygt tre år Holland. Det var här som han, 1735, gav ut Systema Naturæ – sin berömda klassificering av naturen. När hans system så småningom slog igenom kom studiet av naturens tre riken, djurriket, växtriket och stenriket, att underlättas oerhört, speciellt inom djur- och växtriket. Än idag ligger det ju till grund för studiet av naturen över hela världen. Linné myntade själv utrycket – ”Gud skapade – Linnaeus ordnade”!

I Holland blev Linné också den förste i Europa som lyckades odla bananer – som han menade var den frukt som Eva erbjöd Adam i paradiset och han kallade den därför Musa paradisiaca!

Tillbaka i Sverige, 1738, öppnade Linné en läkarpraktik i Stockholm. Han var, 1739, med om att grunda Kungliga Vetenskapsakademien och blev dess förste preses. Samma år gifte sig Linné med Sara Lisa på hennes släktgård, Sveden utanför Falun.

Läs mer om