Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Studenten Linné arrow Hemma hos studenten Linné

Hemma hos studenten Linné

När Linné kommit tillbaka från Lappland flyttade han in i ett rum som snart kom att se ut som ett naturmuseum. Detta Linnés studentrum har beskrivits av en vän till honom, Johan Browallius;


Linné i sitt studentrum i Uppsala. Observera allt spännande han plockat in från naturen!
Tavelsamlingen på Linnés Hammarby.
Konstnär: Louis Prosper Roux, 1847.

"Du skulle sett, min läsare, hans museum, som stod öppet för åhörarna, och full av förnöjelse och beundran skulle Du älskat dess värd. Taket hade han prydt med byten tagna från fåglar, den ena väggen med lappkläder och curiositeter, den andra väggen med större växter och samling av musslor; de bägge återstående voro ståtligt utrustade med dels medicinska och naturvetenskapliga böcker, dels vetenskapliga instrumenter och stenar.

Rummets hörn utfyllde höga trädgrenar, vilka han hade lärt tama fåglar av nära 30 slag att bebo; insidan av fönstren slutligen intogo större lerkärl, fyllda med jord till näring åt sällsyntare växter. För övrigt kunde man med största förnöjelse betrakta ett så kallat Herbarium (samling av torkade pressade växter), levande samladt allenast i Sverige, och i vilket man kunde räkna över 3000 olika växtspecies, av vildt växande och trädgårdsväxter. Därtill kan man lägga den ytterst sällsynta lappska floran, ej mindre än tusen species av Sveriges insekter och slutligen stenar av inhemskt ursprung till nästan samma antal, inneslutna i små fack och ordnade i den mest utsökta ordning, vilken man kan lära känna av vår Linnæi helt och hållet nya och på hans egen erfarenhet allena grundade sten-system."

Läs mer om