Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Studenten Linné arrow Lapplandsresan

Lapplandsresan


Linné tog med sig en samedräkt från Lappland och tvekade inte att visa upp sig i den. Gravyr på Linnés Hammarby efter målning av M. Hoffman i Holland.
  På Linnés tid var kunskapen om Lappland liten. Bland annat trodde man att lämlarna kunde bli så många därför att de regnade från molnen. Dessutom var Sveriges ekonomi dålig. Kanske det fanns dolda rikedomar i Lapplands natur?

Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala förstod att Linné var en mångkunnig naturforskare som vore lämplig att sända till Lappland för att undersöka dess hemligheter. Linné gav sig av den 12 maj 1732. När han återkom den 10 oktober samma år hade han mycket att berätta och visa upp.

Linné hade färdats till häst, till fots och med båt genom såväl svenska, norska som finska Lappland.


Han hade svultit, frusit, ätits av myggen, varit nära döden när klippblock fallit mot honom och varit nära att bli skjuten av en same. Men så hade han också lyckats hitta så många växter att han snart sammanställde en flora över lapplands växter. Han hade studerat samernas liv och blivit imponerad över deras vänlighet och friska leverne.

Han hade sett midnattssolen och lärt sig hur man känner igen olika mineral. Han hade antecknat allt han såg men även ritat av allt från hökugglor till slöjdande samekvinnor. När han kom tillbaks till Uppsala hade han bland annat med sig en samedräkt och en schamantrumma från resan. När Linné senare berättade om sin resa hände det att han klädde ut sig till same.

 
För smålänningen Linné var renen ett exotiskt djur. Linné kände att han hade kommit till en helt annan värld i Lappland.

Efter sin resa till Lappland kände sig Linné besviken över hur lite man brydde sig om hans upptäckter och, framförallt, de extra kostnader han haft. Senare har det sagts att Linnés lappländska resa var den viktigaste vetenskapliga resa som ditintills gjorts i Sverige.

Läs mer om