Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Studenten Linné arrow Linné vikarierar för professorn arrow Så sade Linné!

Så sade Linné!

Om vårtiden, då den ljusa solen kommer till vår zenit, uppväcker hon det liv uti alla kroppar, som om den kalla vintern legat kvävt. Och då bliva alla kreatur friskare och hurtigare, som om vintern gått tunga och kulna; si då begynna alla fåglar sjunga och kvittra, som om vintern varit tysta; si då komma alla insekter fram utur sina gömslor, uti vilka de om vintern legat halvdöda; si då spritta alla örter upp och alla träd grönska, som om vintern voro förvissnade, ja själva människan får då liksom nytt liv..

ur Præludia sponsaliorum plantarum ”Om förspel till växternas bröllop”, 1729