Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Studenten Linné arrow Linné vikarierar för professorn

Linné vikarierar för professorn


Præludia sponsaliorum plantarum, "Om förspel till växternas bröllop", var Linnés första akademiska uppsats. Han skrev den vid 21 års ålder och den kom att väcka stor uppståndelse. Delar av den ser du på våra dagars 100-lapp.
Ur Uppsala universitesbiblioteks samlingar.
  "Om förspel till växternas bröllop" (Præludia sponsaliorum plantarum), uppsatsen som Linné skrev 1729, handlar om växternas sexualliv, en tanke som inte var Linnés egen men som han nu gjorde sig till talesman för.

Många blev upprörda över den hädelse som de ansåg det var att påstå att Guds vackra blommor höll på med sex. Så inte Olof Celsius, i sin glädje över uppsatsen kom han att visa den för Olof Rudbeck d.y. Denne blev så imponerad av Linné att han snart utsåg den unge smålänningen till demonstrator av botaniska trädgården.

Många kritiska röster hördes om det lämpliga i att ge en 23-årig student ett arbete som normalt skulle skötas av professorn själv. Men med sin humor, på latin blandad med den bredaste småländska, utstrålning, berättarförmåga och mycket stora kunskap trollband Linné publiken. En publik som snabbt ökade från åttiotalet åhörare, vilket var normalt, till mellan tre- och fyrahundra!

Läs mer om