Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Barnet Linné arrow Linnés skoltid arrow Sĺ sade Linné!

Så sade Linné!

...rude lärare med lika rude metod gåvo barnen håg för vetenskaper, att håren måste resas på deras huvud.

om skolan i Växjö ur en av Linnés självbiografier

 

Föräldrarna döma sina barn i waggan till hwad de blifwa skal... Gåfworna äro många men andan är en. Giör hwad dit hierta lyster. Till dett du har lust, har du lycka.

ur Diaeta Naturalis, 1733