Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Barnet Linné arrow Linnés skoltid

Linnés skoltid

Det var tänkt att Linné skulle gå i sin fars fotspår och bli präst. När han var sju år fick Linné därför en informator, en privatlärare, som hette Johan Telander. Han skulle lära Linné att läsa och skriva. Johan var 20 år och skulle snart avsluta sina gymnasiestudier. Därför fick Linné följa med honom till Växjö där skolan låg.


Linnés skola i Växjö. Byggnaden finns fortfarande kvar.
  Eftersom det var 5 mil mellan Stenbrohult och Växjö var det sällan som Linné kunde hälsa på hemma. Johan var hård mot Linné som nu måste bo tillsammans med honom. När Johan var i skolan satt Linné hemma och pluggade för att förbereda sig för den dag han själv skulle kunna börja i skolan. Kunde han inte läxan när Johan kom hem kunde det vankas stryk.

När så Linné hunnit bli 9 år antogs han som elev vid skolan. Lärarna var hårda och hade inte mycket förståelse för Linnés naturintresse. Eleverna stod på knä vid sina skolbänkar och de skrev med fjäderpenna doppad i bläck. Det fanns knappt några böcker, det var för dyrt, så det mesta var Linné och hans kamrater tvungna att lära sig utantill. När det behövdes fick eleverna ge sig ut och skära björkris som de sedan fick stryk med om de inte skötte sig i skolan.

Det mesta i skolan gick ut på att förbereda eleverna för präststudier. Linnés stora naturintresse fick honom att längta bort från skolböckerna. Det hände därför att han skolkade för att få vara ute i naturen. Situationen blev ohållbar och lärarna kallade till sig pappa Nils. Linné skriver senare om händelsen ”Lectorerna... med enhällig Röst styrkte Fadren, att i tida sätta sin Son till någon handtvärkare, såsom de voro öfvertygade att han med Boken ingenting kunde uträtta.”

Linnés far var chockad men fick snart tröst av naturkunskapsläraren, doktor Rothman. Han menade att läkaryrket kunde vara ett alternativ. Då all naturkunskap på denna tid rymdes under rubriken ”medicin” så passade detta Linné utmärkt. Pappa Nils fick anpassa sig till situationen men orkade inte berätta nyheten för sin hustru förrän efter flera månader. Läkaryrket hade låg status i början av 1700-talet och modern snyftade och grät – ”ska stackars Carl bli en simpel fältskjär?!”

Läs mer om