Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow Barnet Linné arrow Linnés familj i Småland arrow Sĺ sade Linné!

Så sade Linné!

Det är allmänt vedertaget att begynna ens levernes beskrivning med ens förnäma anor; ty ingen växt kommer utan frö och rot. Men det är så med alla människor, då de gå något långt tillbakas med sin släkt, bliva de allt för humilierade. Det är ringa heder att av stora män draga sitt ursprung, då man själv degenererat i godheten. Men det är stort att av rutten stubbe upväxa till ett högt och skuggrikt träd med den hederligaste frukt. Det är stort att av armod i en ond värld upparbeta sig med dygd mot lyckans vind, till en fördelaktig situation.

Även ur en liten stuga kan en stor man träda fram.