Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linnés liv arrow En snabbtur genom Linnés liv

En snabbtur genom Linnés liv

  1707 23 maj (13:e enligt dåtidens almanacka) föds Carl Linnaeus, fortsättningsvis kallad ”Linné” (Vad heter Carl(n) egentligen), i Råshult, Småland.
  1727 studerar Linné medicin ett år i Lund.
  1728 fortsätter Linné medicinstudierna i Uppsala.
  1732 genomför Linné en forskningsresa genom Lappland.
  1734 genomför Linné en forskningsresa genom Dalarna.
  1735 doktorerar Linné i medicin i Harderwijk, Holland.
  1735–1738 bor och arbetar Linné i Holland. Här publicerar han flera viktiga böcker.
  1735 publicerar Linné första upplagan av Systema Naturae.
  1736 publicerar Linné Fundamenta Botanica.
  1737 publicerar Linné Flora Lapponica.
  1739–1741 försörjer Linné sig som läkare i Stockholm.
  1739 Linné är en av den Kungliga Vetenskapsakademiens grundare och dess förste preses.
  1739 Linné gifter sig på Sveden, utanför Falun, med Sara Lisa Moraea.
  1741 Linné blir utnämnd till professor i medicin vid Uppsala universitet.
  1741 genomför Linné en forskningsresa på Öland och Gotland.
  1744 blir Linné sekreterare i Vetenskapssocieteten i Uppsala.
  1745 publicerar Linné Flora Svecica.
  1746 genomför Linné en forskningsresa till Västergötland.
  1746 publicerar Linné Fauna Svecica.
  1749 genomför Linné en forskningsresa till Skåne.
  1751 publicerar Linné Philosophia Botanica.
  1753 publicerar Linné Species Plantarum, här genomförs tvånamnsystemet för växterna konsekvent för 1:a gången.
  1758 köper Linné lantegendomen Hammarby, 13 km utanför Uppsala.
  1758 publicerar Linné tionde upplagan av Systema Naturae, här genomförs tvånamnsystemet för djuren för 1:a gången konsekvent.
  1762
kungens tidigare utnämning av Linnaeus till adligt stånd, under namnet Carl von Linné, bekräftas officiellt av Riksdagen.
  1778 den 10 januari avlider Linné i Uppsala och begravs i stadens domkyrka.