Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen arrow Växter som läkemedel arrow Tistlar mot leverskador

Tistlar mot leverskador


Mariatisteln innehåller leverskyddande substanser.
Foto: Håkan Tunón.
  Mariatisteln, Silybium marianum, hör hemma i Medelhavsområdet och Orienten och användes tidigt av läkarna. Dioskorides i antikens Grekland rekommenderade växten mot flera olika åkommor. Frukterna har bl a använts mot håll, samt vid mjält- och leverbesvär. Forskning har visat att de medicinskt intressanta innehållsämnena i mariatistelfrukter är en typ av substanser som kallas flavonolignaner.

Ursprungligen trodde man att det var en substans, silymarin. Men modern forskning visade att silymarin egentligen bestod av flera olika nära besläktade substanser. Man har dessutom isolerat fler leverskyddande flavonolignaner ur mariatistel. Frukterna innehåller 1,5-3% silymarin.

Enligt auktoriter inom medicinalväxtforskning är flavonolignanerna från mariatisteln de medicinskt mest undersökta leverskyddande naturprodukterna. Sen 1969 har mer än 100 vetenskapliga uppsatser skrivits rörande farmakologi och klinisk användning. Exempelvis visade en tvåårig klinisk studie att behandling med silymarin minskade dödligheten hos patienter med svåra leverskador. Hälften av patienterna fick behandling med silymarin tre gånger dagligen och andra halvan fick placebo – sockerpiller. Efter två år var andelen överlevande i placebogruppen 53% och i silymaringruppen 76%.

Silymarin används även vid behandling av förgiftning med vit eller lömsk flugsvamp. Silymarin har även tillskrivits effekt på magsår vilken har bekräftats i försök med framkallade sår i magslemhinnan.