Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen arrow Växter som läkemedel arrow Sommarmalört – det nya mot malaria

Sommarmalört – det nya mot malaria


Sommarmalört innehåller ett ämne som hjälper mot malaria.
Foto: Michael Ashton.
  Sommarmalört, Artemisia annua, växer framförallt i Sydostasien och är släkt med gråbo och malört. Linné odlade sommarmalört i Linnéträdgården men det var troligen inte för att han kände till dess medicinska egenskaper. Under slutet på 1960-talet började man i Kina rena fram malariaaktiva substanser ur växter. En av växterna var sommarmalört, som hade rekommenderats i Kina mot feber redan 340 f Kr. Man renade fram en substans som man döpte till artemisinin efter det latinska släktnamnet Artemisia.

Artemisinin används idag i stor utsträckning i vissa länder i Sydostasien, eftersom malariaparasiten har utvecklat resistens mot många av de andra malariamedlen, och en behandling varar ungefär 5 till 7 dagar.

Än så länge biter artemisinin på de flesta malariaparasiter men om man använder den för flitigt kan parasiterna utveckla motståndskraft. Motståndskraft – resistens – utvecklas när parasiten kan vänja sig vid medlet i en låg koncentration.

Fördelen med artemisinin är bl a att halten i blodet minskar till hälften på bara några timmar, vilket gör det svårt för parasiten att utveckla resistens. Kinin har en halveringstid på 2-3 veckor. Avdelningen för biofarmaci på Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet har bedrivit forskning kring bl a effekterna av artemisininanvändning mot malaria i Vietnam och Östafrika.