Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen arrow Naturens kemiska krigföring arrow Att lura en insekt

Att lura en insekt


De flesta växter behöver pollinerare, vilka allt som oftast belönas med nektar.
Foto: Håkan Tunón.
  Konkurrensen kräver även att det finns nya exemplar av den egna arten som kan ta över. Man måste således föröka sig och växter hör inte till de mera aktiva på området. De måste locka till sig pollinatörer. Det gör de med hjälp av nektar och pollen. För att visa pollinatörerna att det finns något att hämta så skyltar växten med stora färggranna blommor. Alla pollinatörerna kan emellertid inte se alla färger så ibland har kompletterande metoder utvecklats, t.ex. lukter som kan locka till sig dem. De ämnen som ger denna effekt kallas attraktanter och är flyktiga ämnen som kallas för eteroljor.

Det är dock kostsamt för växten att ge pollinatören valuta för besöket genom att låta blomman vara fylld av nektar.

En konkurrensmetod som 'gör det billigare' för växten har utvecklats: falsk varudeklaration. Om en arts blommor liknar blommorna hos en annan art, som innehåller mycket nektar, kan den första blomman lura till sig pollinatörerna utan att innehålla någon nektar alls.

Blommorna hos en del växter kan även se ut och lukta som honorna av vissa insektsarter vilka gör dem helt oemotståndliga för hannar av dessa arter. När hannen kommer till blomman försöker han para sig med den.

 
Foto: Bertil Kullenberg