Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen arrow Naturens kemiska krigföring arrow Vad ska medicinalväxterna med laxermedel till?

Vad ska medicinalväxterna med laxermedel till?

  Alla växter innehåller kemiska substanser och inom växtkemi brukar man skilja på primära och sekundära metaboliter. De primära metaboliterna är av primär betydelse för växten, t.ex. olika näringsämnen, vitaminer eller hormoner. Sekundära metaboliter är ämnen som inte är direkt nödvändiga för växtens överlevnad men som ändå gör livet lättare.

Närvaron av dessa konkurrenshöjande ämnen är av stort intresse även för oss människor eftersom dessa substanser kan användas för att göra vår tillvaro lättare.Ricin av vars frön man utvinner ricinolja som är ett starkt laxerande medel.
Foto: Håkan Tunón.

 

Medicinalväxternas farmakologiskt aktiva substanser är oftast sekundära metaboliter som alltså egentligen ska höja växtens konkurrenskraft och inte finnas där för att stå till läkekonstens tjänst. Det är sällan som en växt har nytta av laxerande, blodtryckssänkande eller värkstillande medel. Men om en växtätare äter en växt som påverkar den negativt så låter den förmodligen bli att äta samma art igen. Smakar växten illa vill vi inte ha den. Om man får diarré av att äta den så låter vi också bli att göra det.

Människan har lärt sig att utnyttja dessa substanser för medicinska ändamål. Nästa gång ni ser en växt eller ett djur så tänk på att det är en liten fabrik för kemiska stridsmedel som kan orsaka alla möjliga effekter.