Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen arrow Kemin i naturen

Kemin i naturen
Hur får man fram substanser ur växter och andra organismer?

En av svårigheterna med att isolera substanser ur växter eller andra organismer är att de inte bara innehåller de medicinskt aktiva substanserna utan även ett stort antal andra ämnen. Det finns ett stort antal prekursorer – förstadier – till dessa samt många s k primära metaboliter, t.ex. aminosyror, socker, hormoner, dvs substanser som är viktiga för växten. De medicinskt aktiva substanserna tillhör ofta s k sekundära metaboliter. Det är ämnen som troligen inte är nödvändiga för växten men som ökar växtens konkurrenskraft. En förklaring till närvaron av medicinskt aktiva substanser i växter och andra organismer är att de fungerar som ett kemiskt försvar för växten mot växtätare eller infektioner.

När man isolerar en substans – ett kemiskt ämne – ur en växt eller någon annan organism kan man använda sig av olika metoder. Beroende på substansens kemiska karaktärsdrag beter den sig på olika sätt i metoderna.

Att separera

Att bestämma strukturen

Läs mer om