Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen

Medicinalväxter och Linné
Linné var inte bara botanist. Han var även läkare, så han visste vad en patient behövde.

Växter är viktiga
Den moderna medicinens vagga var gårdagens folkmedicin.

Växter som läkemedel
Många är de växter som har bidragit till dagens mediciner: här följer ett antal exempel.

Kemin i naturen
Med kemins hjälp kan man finna nya läkemedel i medicinalväxter och andra organismer i naturen.

Djur inom medicinen
Vid sidan av växterna har även djuren använts i medicinens tjänst och fortfarande finns det bidrag kvar från djurriket.

Naturens kemiska krigföring
I naturen pågår ett ständigt krig med bl a kemiska vapen. Varför blev det så?

 

Författad av: Håkan Tunón