Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och läkemedlen arrow Växter är viktiga arrow Ginkgo

Ginkgo

En levande fossil har man kallat ginkgon eller det kinesiska tempelträdet, Ginkgo biloba. Trädet uppstod för bortåt 250 miljoner år sedan och har ingen nu levande släkting. De unga bladen är karakteristiskt tvådelade och därför gav Linné växten artepitetet biloba – två lober. Trädet kommer ursprungligen från Kina och Japan. De första exemplaren kom till Utrecht 1730 men spreds sedan snabbt till övriga Europa. Linné använde den inte medicinskt men den har använts under hundratals år i Kina.


Kinesiskt tempelträd eller ginkgo – ett av våra 'moderna' mediciner från naturen som har använts i Kina i mer än femhundra år
Foto: Håkan Tunón.
 

På 1930-talet isolerades en grupp substanser som kallas ginkgolider. Det dröjde emellertid ända till 1967 innan man löste den kemiska strukturen. Ginkgolider har visat sig öka blodflödet i i hjärnan vilket hjälper äldre med symptom som minnessvårigheter, trötthet, öronsus och huvudvärk. Man har även visat att de har positiva effekter vid chock, brännskador och inflammatoriska hudsjukdomar. Det finns ännu inga läkemedel utvecklade men det kan nog tänkas komma i framtiden. I Sverige finns ginkgo-preparat bara i form av naturläkemedel.


Referens:
Bruhn, J G 1996. Ginkgo biloba – en översikt. Svensk Farmaceutisk Tidskrift 100(2):42-45.