Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné som läkare arrow Litteratur

Litteratur

Här följer en förteckning över den litteratur ur vilken uppgifter hämtats till detta avsnitt av Linné on line. Vill man följa Linné från ungdomstiden och få en detaljerad information om de olika epokerna i hans liv är finner man detta i Th M Fries: Linné: Lefnadsteckning. Ur Otto E A Hjelts skrift Carl von Linné såsom läkare och medicinsk författare kan man hämta en beskrivning av hans gärning som läkare. Ingvar Svanbergs
beskrivning av Linnés lärjungars resor är en fascinerande läsning med rikliga uppgifter om de observationer man hämtade från växt- och djurriket.